Det er en rekke oppsigelser og avskjeder som gis i arbeidsforhold i Norge hvert år. Mange av dem er ulovlige.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakere sies opp med saklig grunn. Saklig grunn kan være bedriftens forhold, for eksempel sviktende økonomi og behov for nedbemanning. Det kan også være arbeidstakerens forhold, typisk at bedriften påstår sviktende resultater, manglende samarbeidsvilje og annet.

Terskelen for å gi en oppsigelse er imidlertid høy i norsk arbeidsliv. Det skal ikke være kurant for arbeidsgivere å si opp arbeidstakere. En rekke av oppsigelsene som gis hver år er derfor uten saklig grunnlag, og dermed også ugyldige i mange tilfeller. Slike oppsigelser kan både innebære at arbeidstakeren har rett på å fortsette i sin jobb, og også at arbeidstakeren har krav på erstatning for økonomisk tap samt oppreisning (billighetserstatning). Om arbeidstakeren ønsker det, kan det kreves kun erstatning.

Ved avskjeder er terskelen enda høyere. Loven krever at det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidskontrakten. I slike saker er det mange arbeidsgivere som handlere for raskt og uten grunnlag. Igjen kan dette medføre både ugyldighet og krav på erstatning fra arbeidstakeren side.

Både ved oppsigelse og avskjed skal arbeidsgiveren følge strenge saksbehandlingsregler nedfelt i arbeidsmiljøloven. Manglende overholdelse av disse kan også medføre at oppsigelsen eller avskjeden er ugyldig samt rett på erstatning.

Advokat OMH Midling-Hansen har bistått en rekke arbeidstakere i forbindelse med ulovlige oppsigelser og avskjeder. Ta kontakt for en vurdering av din sak. I slike saker er det viktig å handle raskt, da det også løper frister etter at en oppsigelse eller avkjed er gitt.