Tomtefeste

Vi har særskilt kompetanse og kunnskap innen tomtefesterett, da advokat Ole-Sverre Midling-Hansen har arbeidet særskilt med dette feltet over flere år. Han har hele tiden en rekke slike saker pågående, og håndterer saker både for grunneiere og festere. Dette er en fordel ettersom kompetanse blir høyere og en blir bedre av å se saken fra begge sider.

Tomtefeste er et område hvor det har vært en rekke lovendringer de siste 20 årene og hvor det i svært mange tilfeller kan være aktuelt med juridisk bistand for ikke å trå feil.

V kan bistå med forhandlinger og tvister omkring festeavgiften og dens regulering. Slike tvister vil i mange tilfeller handle om hvor mye festetomten er verdt og hva slags festerente (avkastning) som skal benyttes. I disse sakene kan det også være av betydning hvordan kontrakten er formulert og om den i det hele tatt åpner for regulering av festeavgiften, og i så fall på hvilken måte. Ta derfor kontakt for bistand.

Advokat OMH kan også bistå i forbindelse med innløsning av festetomt. Her vil det på samme måte være viktig å ta utgangspunkt i festekontrakten. De fleste innløsninger vil løse seg av seg selv, ved avtale om innløsning (kjøp) mellom partene. I noen tilfeller vil det imidlertid kunne være behov for bistand i form av skjønnssak for å klargjøre vilkårene for innløsningen.

Advokat OMH kan for øvrig bistå med de mange andre problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med en festetomt, det være seg rådigheten over festetomten, mislighold av festekontrakten, formålsendring, forlengelse av festeforholdet og overføring av festeretten fra fester til ny fester.

Les mer om tomtefeste på advokat Ole-Sverre Midling-Hansens nettside om temaet: www.tomtefesterett.no.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema