Tingsrett

Advokat OMH yter bistand i forbindelse med de ulike rettigheter, plikter og krav som kan være knyttet til fast eiendom. Dette kan være bistand i forbindelse med servitutter (bruksrettigheter og rådighetsbegrensninger), sameierettslige spørsmål, hevd, naborett og herunder nabotvister.

Det vil kunne ytes bistand enten det er snakk om å etablere rettigheter og plikter, eller det har oppstått tvist omkring disse, eller det er tale om å vurdere innholdet og omfanget av en rettighet og forpliktelse.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema