Marte og Peder hadde vært gift i 10 år og hadde to barn sammen. Det hadde humpet og gått de siste årene. Til slutt orket ikke Marte mer. Hun reiv av plasteret og flyttet til en leid leilighet 15. januar 2021. Hun sendte begjæring om separasjon til statsforvalteren i starten av mars samme år.

Marte og Peder eide en bolig sammen, 50/50. Den kjøpte de sammen etter å ha giftet seg. De tok opp lån og hadde ikke noe egenkapital.

De hadde også to biler, som de hadde kjøpt sammen med egenkapital og lån. Ellers hadde de hver sine bankkonti. Peder forsøkte å være en aksjespekulant og hadde også litt penger i aksjer, selv om dette gikk så som så.

Marte hadde fått en eierandel på 50 prosent i familiens landsted på Hvaler i gave fra sine foreldre.  Gaven fikk hun etter å ha giftet seg med Peder.

Ut over boliggjeld på boligen, hadde både Marte og Peder studiegjeld fra studietiden.

Skjæringstidspunkt

Ettersom Marte flyttet fra partenes felles bolig den 15. januar 2021, vardette skjæringstidspunktet. Verdier og gjeld per 15. januar 2021 skal være gjenstand for deling. Det har ikke betydning at begjæring om separasjon sendes først i starten av mars 2021.

Det skal nevnes at Marte etter å ha flyttet kreve husleie for sin andel av boligen. Hun fremmet kravet på husleie 1. juni 2021.

Verdier og gjeld per 15. januar 2021

Marte og Peder var enige om at hvis en av dem kunne beholde den felles boligen, var dette ønskelig. Da kan barna bli boende der som før. Derfor innhentet de hver sin verdivurdering. Det kom en verdivurdering på 3,8 millioner kroner og en på 4,5 millioner kroner. Anslagene sprikte nokså mye. Marte og Peder så stort på det, og valgte å legge middelverdien til grunn. Dette utgjorde kr. 4.150.000,-.

Boliggjelden på eiendommen per 15. januar 2021 var kr. 1.500.000,-.

Bilene verdsatte Marte og Peder selv ved å se på finn. De ble enige om at den ene bilden var verdt kr. 50.000,- og den andre kr. 300.000,-. Sistnevnte bil hadde billån på kr. 60.000,- hvilende på seg per 15. januar 2021

Marte hadde totalt kr. 60.000,- på bankkonti per 15. januar 20021. Peder på sin side hadde kr. 80.000,- på bankkonti.

Aksjene til Peder var verdt kr. 700.000,- per 15. januar 2021. De falt imidlertid kraftig i verdi i etterkant, og når Marte og Peder skulle bli enige om et oppgjør ca. seks måneder etter var antatt salgsverdi ca. kr. 300.000,-. Likevel var det verdi per 15. januar 2021 som skulle legges til grunn for oppgjøret.

Andelen til Marte i landstedet på Hvaler ble anslått å ha en verdi på kr. 3.000.000,-. Marte krevde skjevdeling av andelen og at verdien derfor skulle holdes utenfor delingen.

Peder og Marte hadde hhv. kr. 100.000,- og kr. 200.000,- i studiegjeld per 15. januar 2021. Fordi Marte krevde skjevdeling ville hun ikke få fullt fradrag for studiegjelden, men et forholdsmessig fradrag.

Skilsmisseoppgjøret

Marte og Peder ble enige om et oppgjør i slutten av juni 2021. Dette baserte seg på følgende verdier til fordeling fra hver av ektefellene:

Peder:                                                                                                         

1/2 bolig: kr. 2.075.000,-

1/2 biler: kr. 175.000,-

Bankkonti: 80.000,-

Aksjer: 700.000,-

Brutto: 3.030.000,-

– 1/2 boliggjeld: kr. 750.000,-

– 1/2 billån: kr. 30.000,-

– studiegjeld: kr. 100.000,-

Netto til deling fra Peder: kr. 2.150.000,-

Marte:

1/2 bolig: kr. 2.075.000,-

1/2 biler: kr. 175.000,-

Bankkonti: kr. 70.000,-

Andel landsted: kr. 3.000.000,-

Brutto: kr. 5.320.000,-

– skjevdeling landsted: kr. 3.000.000,-

– 1/2 boliggjeld: kr. 750.000,-

– 1/2 billån: kr. 30.000,-

– 44 % av studiegjeld: kr. 88.000,-

Netto til deling fra Marte: kr. 1.452.000,-

Samlet formue til deling: kr. 2.150.000,- + kr. 1.452.000,- = kr. 3.602.000,-.

Dette betydde at Marte og Peder hver skulle motta kr. 1.801.000,- (kr. 3.602.000,-/2) i forbindelse med ektefelleskiftet.

Fordeling

Marte og Peder ble enige om følgende fordeling av eiendeler på skiftet:

Peder overtok/beholdt:

Boligen, verdt kr. 4.150.000,-

Bil, verdt kr. 50.000,-

Bankkonti, kr. 80.000,-

Aksjer, kr. 700.000,-

Brutto: kr. 4.980.000,-

– bolig- og studiegjeld: kr. 1.600.000,-

– Bil- og studiegjeld: kr. 148.000,-

Netto overtok Peder: kr. 3.380.000,-

Marte overtok/beholdt:

Andel landsted, verdt kr. 3.000.000,-

Bil, verdt kr. 3.000.000,-

Bankkonti, verdt kr. 70.000,-

Brutto: kr. 3.370.000,-

– skjevdeling kr. 3.000.000,-

– Bil- og studiegjeld: kr. 148.000,-

Netto overtok Marte: kr. 222.000,-

Dette innebærer at Peder overtok kr. 1.579.000,- for mye. Marte på sin side overtok kr. 1.579.000,- for lite på skifte.

Peder skulle dermed i utgangspunktet løse ut Marte med kr. 1.579.000,- i forbindelse med skiftet.

Pro & Contra Oppgjør

Marte og Peder hadde brukt ca. seks måneder fra samlivsbruddet til de kom fram til en fordeling. I denne perioden hadde Peder betjent boliglånet alene, i og med at Marte hadde leid seg en ny bolig. Boliglånet kostet kr. 6.500,- per måned, og Peder hadde dermed betalt samlet kr. 39.000,-. Halvparten av dette skulle Marte ha betalt.

Marte hadde krevd husleie på sin halvpart av boligen, men krevde ikke dette før 1. juni 2021. Kravet ble derfor i det vesentlige uten betydning, og partene valgte å se bort i fra kravet.

Partene hadde ellers betjent kostnader for øvrig etter bruddet med nokså like andeler, slik at dette gikk i null.

Skifteavtale – Endelig utløsningsbeløp og avslutning på skiftet.

Utløsningsbeløpet på kr. 1.579.000,- ble redusert med halvparten av boliglånskostnaden Peder hadde betjent, dvs. kr. 19.500,-.

Selve fordelingen og utløsningsbeløp ble nedfelt i en skriftlig skifteavtale som partene signerte.

Peder utbetalte etter det kr. 1.559.500,- til Marte som utløsningsbeløp. Hun skjøtet sin andel av den tidligere felles boligen over til Peder, slik at han ble eneeier.

***

Dette var et eksempel på et skilsmisseoppgjør . Har du et skilsmisseoppgjør du trenger bistand med, ta kontakt!

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen