Prosedyre

Prosedyre og tvisteløsning handler om hvordan å løse konflikten som har oppstått. I en slik situasjon kan mange detaljer og momenter være viktige i forhold til om et krav vil føre frem eller ikke.

Advokat OMH kan bistå deg med å vurdere mulighetene for at et krav når frem, og kan gi råd om hvorvidt en sak bør forsøkes løst på annen måte enn i domstolene. Rettsmekling kan være en aktuell tvisteløsningsmekanisme i en del saker.

Der saken ikke kan løses på annen måte, kan Advokat OMH bistå deg med å prosedere saken din for retten. Der er målet så klart vinne saken for klienten. Advokat OMH har ført en rekke saker for retten, med positivt resultat for klientene.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema