Priser og vilkår

Alle klienter vil ved hvert enkelt oppdrag få informasjon om timepris og hvordan salæret beregnes, i tråd med advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Veiledende timepris er kr. 2.500,-, men med variasjon ut i fra konkret sak. Timesatsen avtales ved det enkelte oppdrags oppstart. Hvert oppdrag faktureres i utgangspunktet basert på medgått tid, hvor minste arbeidsøkt er 0,25 timer (ett kvarter). Klienten må i tillegg dekke eventuelle utlegg.

I enkelte saker kan det avtales fastpris. Dette gjelder eksempelvis:

  • Standard testament – kr. 4.000,- eks. mva.
  • Standard samboeravtale – kr. 4.000,- eks. mva.
  • Standard ektepakt – kr. 4.000,- eks. mva.
  • Oppgjørsoppdrag – kr. 10-15.000,- eks. mva avhengig av kompleksitet. Utlegg kommer i tillegg.

 

Rettshjelpsdekning

En rekke saker og tvister dekkes av forsikringer, slik som innboforsikring, husforsikring eller bilforsikring. Advokaten kan bistå med å avklare hvorvidt saken dekkes av en forsikringsordning. Klienten må som regel alltid dekke en nærmere bestemt egenandel, ofte kr. 4.000,- som grunnegenandel og deretter 20 % av det beløp som overstiger kr. 20.000,-. Forsikringen er som regel begrenset til kr. 80-100.000,-, men dette må undersøkes konkret.


Fri rettshjelp

En rekke saksområder gir rett på fri rettshjelp, hvor klienten kun må dekke en egenandel mens det offentlige betaler det øvrige av salæret. Inntektsgrensen for enslige er kr. 350.000,- i årsinntekt, og for par er grensen kr. 540.000,- i årsinntekt. Klienten kan heller ikke ha en formue som overstiger kr. 150.000,-.


Aksept av oppdrag

Et oppdrag er ikke akseptert av advokaten før klienten har mottatt skriftlig oppdragsbekreftelse. I saker hvor retten oppnevner advokaten, anses oppdraget ikke akseptert før oppnevnelsen foreligger. Advokaten påtar seg intet ansvar for en saks oppfølging før oppdraget er akseptert.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema