Plan- og bygningsrett

Reglene er bestemmende for forvaltning av fast eiendom i Norge og berører de fleste av oss som eier eiendom. Den sentrale loven er plan- og bygningsloven fra 2008.

Formålene til loven er særlig å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen, og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig med bl.a. muligheter for medvirkning. Dessuten skal det tas hensyn til universell utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private, og på hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan også ha betydning, for eksempel veiloven, forurensningsloven og naturvernloven.

Loven inneholder detaljerte byggesaksbestemmelser, refusjonsbestemmelser og bestemmelser om utbyggingsavtaler og ekspropriasjon.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema