Oppgjørsoppdrag (Eiendomsmegling)

Der kjøper og selger har funnet hverandre og avtaler overdragelse av eiendommen, kan det være fornuftig med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen for å sikre et korrekt oppgjør for alle parter.

Vi yter bistand med utarbeidelse av kjøpekontrakt, evt. kontraktsmøte, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter. Vi besørger tinglysing og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer korrekt økonomisk oppgjør for begge parter.

Disse oppdragene koster ordinært sett mellom kr. 10-15.000,- eks. mva. Dette er et anslag som kan variere begge veier ut i fra kompleksitet.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema