Oppgjør ved salg av eiendom – oppgjørsoppdrag

Der kjøper og selger har funnet hverandre og avtalt overdragelse av eiendommen, kan det være fornuftig med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen for å sikre et korrekt oppgjør for alle parter. Dette kalles for oppgjørsoppdrag og anses for eiendomsmeglingsoppdrag som faller inn under eiendomsmeglingsloven.

Advokat Midling-Hansen driver eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling. Han stiller særskilt sikkerhet og har tegnet særskilt ansvarsforsikring i denne forbindelse. Midling-Hansen er registrert på vanlig måte hos Finanstilsynet og Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Advokat Midling-Hansen yter bistand med utarbeidelse av kjøpekontrakt, evt. kontraktsmøte, skjøte, pantedokument og evt. andre nødvendige dokumenter. Han besørger tinglysing og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer korrekt økonomisk oppgjør for begge parter.

Det tilbys gjennomføring av oppgjørsoppdrag digitalt. Selger og kjøper kan legitimere seg gjennom BankID, og dokumentene i saken kan også signeres digitalt ved hjelp av BankID.

Disse oppdragene koster ordinært sett mellom kr. 12-16.000,- eks. mva. ved ordinært boligsalg. Dette er et anslag som kan variere begge veier ut i fra kompleksitet. Utlegg kommer i tillegg.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema