Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen bisto en klient med klage på utlegg.  Statens innkrevingssentral hadde tatt utlegg i klientens innestående på depositumskonto pga. krav som klientens tidligere samboere hadde opparbeidet seg. Advokat Midling-Hansen bisto klienten med klage på utlegget og prosess for retten. Saken for retten førte frem. Klienten fikk tilbake pengene og også erstattet alle sakskostnader.

Det ble først inngikk klage på utlegget. Statens innkrevingssentral ville ikke gi seg etter en klageprosess. Dermed gikk saken videre til tingretten for behandling der. Advokat Midling-Hansen gjorde på vegne av klienten gjeldende at det ikke kan tas utlegg i det som ikke tilhører skyldneren, et helt grunnleggende prinsipp. Det spesielles saken var at depositumskontoen i husleieforholdet til de tidligere samboerne var opprettet i eks-samboerens navn, men det var klienten til advokat Midling-Hansen som hadde foretatt selve innskuddet.

Statens innkrevingssentral gjorde gjeldende at vilkårene for såkalt separatistrett ikke var oppfylt, og at det hadde pengesummen var plassert på en måte som gjorde at eks-samboerens kreditorer kunne ta utlegg i dem. Advokat Midling-Hansen gjorde på gjeldende på vegne av sin klient at det ikke var tvil om at pengesummen var plassert på en depositumskonto utenfor eks-samboerens kontroll, og pengesummen var også ikke sammenblandet med eks-samboerens øvrige midler. Pengene overført til depositumskontoen var heller aldri gitt til samboeren, slik at de måtte anses å tilhøre klienten til advokat Midling-Hansen.

Tingretten var enig med hva som ble anført, og kom til at pengene på depositumskontoen kom fra klienten til advokat Midling-Hansen og aldri var gitt skyldneren i saken, og heller ikke ytt ham som lån. Retten var også enig i at vilkårene for separatistrett var oppfylt, ved at midlene ikke var sammenblandet med skyldnerens (eks-samboerens) øvrige midler.

Klienten fikk dermed tilbake pengene sine. Retten kom også til at Statens innkrevingssentral skulle dekke advokatkostnadene som var påløpt. Klienten var dermed strålende fornøyd.

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Januar 2022