Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen bisto far (klient) i sak vedr. tvist om daglig omsorg og samvær for felles barn. Far vant frem i en svært vanskelig og følelsesmessig tung sak. Han fikk også tilkjent deler av sine sakskostnader for retten.

Partene i saken hadde felles barn og hadde vært gift over flere år. Mor utviklet et rusproblem og etter hvert ble barnevernet involvert. Etter at brudd mellom partene var konstatert ba far om den daglige omsorgen for barna, pga. situasjonen til mor. Mor nektet dette og saken endte for retten. Saken for retten endte med at far fikk medhold i at barna skulle bo fast hos ham. Mor ble også gitt svært begrenset samvær pga. rusproblemer og alvorlige hendelser som involverte barna.

Far ble i saken også tilkjent deler av sine sakskostnader, dvs. at mor ble dømt til å betale noe av de advokatkostnadene han hadde hatt. Dette er ikke vanlig i slike saker.

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Januar 2022