Kontrakts- og avtalerett

Avtalerett kalles gjerne læren om inngåelse av avtaler og kontrakter. Den sentrale loven på området er avtaleloven fra 1918 som inneholder regler om tilblivelse av avtaler ved tilbud og aksept, fullmakter og revisjon av avtaler (avtaleloven § 36).

Det er ingen formkrav til avtaler i Norge, og i prinsippet er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig. Muntlige avtaler er dessverre veldig vanskelig å bevise, slik at den praktiske hovedregelen er at avtaler er skriftlige.

Kontraktsrett kalles ofte fasen etter at en avtale er kommet i stand, dvs. når kontrakten skal leve ut sitt liv. I den fasen kan det i mange tilfeller oppstå spørsmål om hvordan avtaler er å forstå, og den må tolkes og kanskje også utfylles.

Det er også tilfeller hvor en kontrakt etter inngåelsen viser seg å være så urimelig at den må revideres eller endres på en eller annen måte. Som nevnt er det adgang til dette.

Best er det imidlertid å sette opp gode avtaler som sikrer partene på en god måte, og hvor det i minst mulig grad oppstår uklarheter om rettigheter og forpliktelser i ettertid.

Ta kontakt med Advokat OMH Midling-Hansen for bistand til din sak.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema