Kjøpsrett

Kjøpsretten gjelder kjøp og salg av ting (varer), slik som bil, båt, bobil, traktor og også dyr, men ikke fast eiendom. Dette er en del av kontraktsretten regulert ved lovgivning, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, samt rettspraksis.

Ved salg av ting til en forbruker der selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet gjelder forbrukerkjøpsloven. Loven gir forbrukeren omfattende vern ved kjøp av alt fra TV og radio til bil og båt. Ved salg og kjøp av ting mellom næringsdrivende, eller mellom to forbrukere, vil kjøpsloven gjelde.

Det vil særlig være ved de større kjøpene, typisk bil, båt, bobil, landbruksredskap (traktor, såmaskin, harv, gjødselspreder m.m.) det vil være lønnsomt å benytte advokat. Disse sakene vil som regel også ha rettshjelpsdekning under forsikringer, noe vi bistår med å avklare.

Ved kjøp av ting, som inn kontraktsretten ellers, er det viktig å reklamere innen rimelig tid etter man oppdaget eller burde oppdaget en feil eller mangel ved det som er kjøpt.

Tvister ved kjøp og salg av varer (ting) kan bringes inn for Forbrukerklageutvalget for avgjørelse der. Dette gjelder både ved salg fra næringsdrivende til forbruker, samt ved salg fra privatperson til privatperson. Før saken kan tas dit, må det være forsøkt mekling hos Forbrukerrådet.

Avgjørelsene til Forbrukertvistutvalget må bringes inn for de ordinære domstoler dersom partene ikke er enig. I denne forbindelse er det viktig å være klar over at Forbrukertvistutvalgets avgjørelser faktisk har samme virkning som en dom, og kan tvangsfullbyrdes.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema