Jordskifte

Det er i mange tilfeller veldig praktisk, og nødvendig, å gjennomføre saker for jordskifteretten. Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker forbundet med fast eiendom, og saker for jordskifteretten kan handle om klarlegging av grenser og rettsforhold til fast eiendom, omforming av eiendommer og ulike former for skjønn.

Jordskifteretten kan også avsi dom i en del sakstyper der det er tvist mellom partene.

Jordskifterettens avgjørelser kan ankes til lagmannsretten for vurdering der.

Vi har ført flere saker for jordskifteretten, og kan hjelpe deg som har behov for en advokat til å representere deg.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema