Husleierett

Husleieloven fra 1999 kommer til anvendelse ved leie av bruksrett til husrom (bolig), og inneholder en rekke bestemmelser som det ikke kan avtales bort i fra. Dette er altså en lov som skal ivareta partenes interesser ved leie av bolig, men også en vernelov for leietaker.

Ved leie av lokaler (kontorer etc) og annet som ikke er bolig, vil loven være fravikelig og avtalen vil være bestemmende for partenes rettigheter og forpliktelser. Der avtalen må utfylles vil det dog ofte være naturlig å se hen til hvordan husleieloven evt. løser et uløst spørsmål.

Husleieloven gir leier et sterkt vern i mot oppsigelse av leieforholdet. Dette kan bare skje ved visse lovbestemte forhold og utleier må følge korrekt fremgangsmåte. Det må bl.a. gis en skriftlig oppsigelse som innholdsmessig oppfyller lovens krav.

Loven har også bestemmelser om hvordan og når leien kan økes fra utleiers side.

Det er videre bestemmelser om hvem som har ansvaret for vedlikeholdskostnader, utleiers rett til å komme inn i leieobjektet under leietiden og hvordan tilstand boligen skal ha ved leieforholdets slutt.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema