Håndverkertjenester

Håndverkertjenester er regulert av lov om håndverkertjenester fra 1989 (håndverkertjenesteloven). Disse tjenestene kan være større eller mindre, men vil i mange tilfeller være betydelige og kan grense til full ombygging av en bolig. Ved full ombygging vil kontrakten omfattes av bustadoppføringsloven.

Det er viktig for både håndverkeren og forbrukeren at det inngås gode kontrakter som sikrer begge parter. Her er det mulighet for å benytte standardkontrakter satt opp av Norsk Standard eller Forbrukerrådet.

Dessverre vil det i en del tilfeller oppstå uenigheter og tvist omkring håndverkertjenesten. Da er det viktig for partene å kjenne sine kontraktsrettslige og lovmessige rettigheter og forpliktelser, f.eks. plikten til å reklamere innen rimelig tid eller retten til å holde igjen penger eller arbeid.

Håndverkertjenesteloven, som må sees i sammenheng med den inngåtte avtale, inneholder bestemmelser om når det foreligger en mangel, hva forbrukeren kan kreve og hva håndverkeren kan kreve.

Advokat OMH Midling-Hansen bistår både håndverkere og forbrukere i denne sakstypen, og bistår både med etablering av kontrakter samt der det har oppstått eller det er i ferd med å oppstå tvist.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema