Ektepakt og samboeravtaler

Ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap kan det være nødvendig og fornuftig å opprette ektepakt eller samboeravtale. Det er viktig at slike avtaler blir riktige i innhold og form, og det kan gjelde særskilte krav om medfører ugyldighet om disse kravene ikke er overholdt. Særlig ektepakter er underlagt strenge form- og innholdskrav, og trår man feil vil den i verste fall ikke gjelde.

Advokat OMH Midling-Hansen har lang erfaring med slike typer avtaler. Ta kontakt for bistand.


Skilsmisse og samlivsbrudd

Skilsmisse og samlivsbrudd er kompliserte både følelsesmessig og økonomisk. Det er viktig for begge parter å ivareta sine økonomiske rettigheter, slik at oppgjøret blir mest mulig korrekt og rettferdig. Ved skilsmisse kan det være kompliserte regler og vurderinger etter ekteskapsloven som slår inn. Begreper som felleseie, skjevdeling, særeie og gjeldsavleggelse er ikke kjent for de fleste og kan være vanskelig tilgjengelig.

Det lønner seg derfor i mange tilfeller med juridisk bistand. Advokat OMH Midling-Hansen har håndtert flere slike økonomiske oppgjør (skifteoppgjør) og kan bistå deg med din sak. Bistanden kan bestå i

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema