Forlik i barnefordelingssak- barnet skulle bo fast hos mor

Forlik er ofte en hensiktsmessig og ønskelig løsning på tvister, særlig i barnefordelingssaker. Forlik er avtaler mellom parter som løser i saken, istedenfor at det må ende med rettsavgjørelse fra domstolene. Avgjørelser har partene ikke kontroll over og resultatet kan ende annerledes enn det man ønsker og kanskje tror. En barnefordelingssak hvor advokat Midling-Hansen bisto [...]

2022-02-07T10:39:55+01:007. februar 2022|Nyheter|

Skifte av dødsbo

Skifte av dødsbo etter noens død skjer enten privat eller offentlig. Her skal vi beskrive i korte trekk hva som ligger i et privat skifte av dødsbo. Dette er den klare hovedregelen og hvordan de fleste dødsbo i Norge blir håndtert. Mange arvinger tar seg av et slikt dødsboskifte på egenhånd, men andre ønsker eller [...]

2022-02-06T08:20:49+01:004. februar 2022|Nyheter|

Fremtidsfullmakt – alternativ til vergemål

Lovbestemmelser om fremtidsfullmakter kom inn i vergemålsloven som trådte i kraft i 2013. Fremtidsfullmakt er en fullmakt som begynner å gjelde når fullmaktsgiver har kommet i en helsemessig tilstand som gjør at han eller hun ikke kan ivareta egen økonomi eller personlige forhold. Fremtidsfullmakter er et godt alternativ til den tradisjonelle vergefullmakt. Vergefullmakt innebærer at [...]

2022-02-03T15:48:54+01:003. februar 2022|Nyheter|

Medhold i barnesak – far fikk daglig omsorg for barn

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen bisto far (klient) i sak vedr. tvist om daglig omsorg og samvær for felles barn. Far vant frem i en svært vanskelig og følelsesmessig tung sak. Han fikk også tilkjent deler av sine sakskostnader for retten. Partene i saken hadde felles barn og hadde vært gift over flere år. Mor utviklet et [...]

2022-02-06T08:55:10+01:0031. januar 2022|Nyheter|

Medhold i klage på utlegg – tilkjent sakskostnader

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen bisto en klient med klage på utlegg.  Statens innkrevingssentral hadde tatt utlegg i klientens innestående på depositumskonto pga. krav som klientens tidligere samboere hadde opparbeidet seg. Advokat Midling-Hansen bisto klienten med klage på utlegget og prosess for retten. Saken for retten førte frem. Klienten fikk tilbake pengene og også erstattet alle sakskostnader. [...]

2022-02-06T08:35:25+01:0031. januar 2022|Nyheter|

Advokat Midling-Hansen vant sak om midlertidig forføyning

Klienten til advokat Midling-Hansen utsatt for en begjæring om midlertidig forføyning i sak som gjaldt tvist om vei og adkomst. Kravet om midlertidig forføyning ble avvist av retten og klienten til advokat Midling-Hansen fikk tilkjent alle sin advokatkostnader. Sak om midlertidig forføyning er en hastesak for retten og som forutsetter at visse sentrale vilkår er [...]

2022-02-06T08:52:56+01:0031. januar 2022|Nyheter|

Testament – mulighet etter arveloven av 2019

Det kom en ny arvelov med ikrafttredelse 1. januar 2021. Den innebærer noen nye muligheter for de som ønsker å opprette testament sammenlignet med gamle loven. Her skal vi kort peke på en nyvinning, nemlig at det kan testamenteres over gjenstander uten å krenke pliktdelsarven. Pliktdelsarven er etter arveloven fra 2019, to tredjedeler av formuen [...]

2022-02-07T10:48:14+01:004. januar 2022|Nyheter|

Flere får fri rettshjelp

Fra januar 2022 er inntektsgrensene for fri rettshjelp økt for første gang på mange år. Inntektsgrensene for enslige er nå brutto kr. 320.000,- per år. For par (samboere/ektefeller) blir inntektsgrensen brutto kr. 490.000,- per år. Dette vil gjøre at ca. 15 prosent flere enn tidligere kan få innvilget fri rettshjelp i visse saker.

2022-01-01T10:41:56+01:001. januar 2022|Nyheter|

Hvordan skal testamentet tolkes?

I Norge opprettes det en mengde testamenter hvert år. De fleste av disse dukker opp på en eller annen måte etter at testator (den som skrevet testamentet) har gått bort. Som oftest er testamentet klart og tydelig, slik at det ikke er noen tvil om hva testator bestemte. Likevel er det i noen tilfeller uklart [...]

2022-02-06T09:05:03+01:0021. november 2019|Nyheter|

Usaklige oppsigelser i arbeidsforhold

Det er en rekke oppsigelser og avskjeder som gis i arbeidsforhold i Norge hvert år. Mange av dem er ulovlige. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakere sies opp med saklig grunn. Saklig grunn kan være bedriftens forhold, for eksempel sviktende økonomi og behov for nedbemanning. Det kan også være arbeidstakerens forhold, typisk at bedriften påstår sviktende resultater, [...]

2019-11-08T12:30:58+01:008. november 2019|Nyheter|
Go to Top