Bustadoppføring

Bygging av bolig eller fritidsbolig vil omfattes av bustadoppføringsloven, som regulerer avtaler mellom entreprenøren og forbrukeren ved slik oppføring. Loven er omfattende og gir sterkt vern til forbrukeren i forbindelse med byggeprosessen.

For både forbruker og entreprenør lønner det seg å sette opp gode skriftlige avtaler for skape grunnlag for en god byggeprosess og forhindre uklarheter og mulige tvister.

Det er viktig for en entreprenør å kjenne til de særlige forpliktelsene som gjelder, herunder plikten til å stille garanti. Entreprenøren må også kjenne til sine rettigheter, bl.a. retten til forlengelse av frister i visse tilfeller.

For forbrukeren er det viktig å være kjent med, som ellers innen kontraktsretten, rettigheter og forpliktelser. Oppdager, eller burde, forbrukeren en mangel, vil det foreligge plikt til å reklamere til forbrukeren innen rimelig tid. Det gjelder også absolutte reklamasjonsfrister.

Vi kan bistå med gjennomgang av kontrakter i forbindelse med inngåelse av avtale om oppføring. Vi bistår også der det oppstår uenigheter og ved eventuelle tvister mellom partene.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema