Barn

Saker om barn ønskes helst løst mellom foreldrene selv, og det er et krav om at foreldre forsøker megling i slike saker. Men i noen tilfeller er det ikke mulig å bli enige om fast bosted og samvær, og hjelp fra domstolene kan være helt nødvendig. Det kan også oppstå tvist om foreldreansvaret.

Advokat OMH Midling-Hansen har håndtert en rekke barnefordelingssaker både i og utenfor domstolene, og kan bistå deg med din sak. Bistanden kan bestå i rådgivning i forbindelse med en pågående konflikt, herunder etablering av en foreldreavtale (avtale omkring fast bosted, samvær og foreldreansvar). Videre bistår Advokat OMH Midling-Hansen med å ta en sak til retten der det er nødvendig.

Visste du?

Saker etter barneloven som gjelder fast bosted, samvær og foreldreansvar, er saker som dekkes av rettshjelpsloven.

Dette innebærer at dersom du oppfyller inntekts- og formueskravene, vil det offentlige dekke kostnadene til juridisk bistand. Klienten må dekke en mindre egenandel.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema