Boligtvister

Har du solgt eller kjøpt en bolig eller eiendom? Dette er dessverre et område hvor det ofte oppstår problemer underveis eller i etterkant av salget. Skjulte feil og mangler vil i en del tilfeller vise seg, og det kan oppstå problemer med betaling fra kjøpers side.

For kjøperne er som oftest situasjonen at selgerne har kjøpt eierskifteforsikring, og derfor må forholde seg til et selskap med store ressurser og kunnskap. Å få igjennom sine krav kan være en vanskelig.

Kjøpere tegner oftere og oftere såkalte boligkjøperforsikring, men kan også i de tilfelle velge en alternativ advokat. Det er fritt advokatvalg i Norge.

Saker etter avhendingsloven vil nesten alltid medføre plikt for kjøper (som oftest) til å reklamere, dvs. skriftlig melde fra til selger om en mangel innen rimelig tid fra den ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Som regel må slik reklamasjon fremsettes innen 2-3 måneder. Den absolutte reklamasjonsfristen etter avhendingsloven er 5 år.

Der det er påstand om feil og mangler, vil det måtte dokumenteres fra kjøper side at dette er tilfellet. Kjøper vil kunne ha krav på ulike sanksjoner, som prisavslag (det vanligste), erstatning, retting i visse tilfeller og unntaksvis heving.

I det hele tatt er tvister innenfor avhendingsretten ofte kompliserte, langvarige og kostbare. Det vil som regel være påkrevet med bistand fra begge parters side. advokat Midling-Hansen vil kunne hjelpe deg med din sak.

***

Les om nye regler ved boligsalg til forbrukere ved å trykke: Nye regler avhendingsloven.

Les om hva som utgjør feil og mangler ved bolig ved å trykke her. 

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema