About Ole-Sverre Midling-Hansen

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Ole-Sverre Midling-Hansen has created 20 blog entries.

Ekspropriere veirett – eller jordskifte?

Hva gjør du når eiendommen din mangler veiadkomst? Det er ofte nødvendig å skaffe adkomst (vei) til en tomt gjennom tvang. Å ekspropriere veirett kan skje etter vegloven § 53. Inntil nylig har det vært uklart om en slik sak kunne isteden kan gjennomføres som jordskiftesak etter jordskifteloven. Høyesterett avklarte imidlertid i en helt fersk [...]

2023-06-21T21:08:42+02:0021. juni 2023|Nyheter|

Kan bortfester kreve innløsning?

Det er i en del gamle festekontrakter inntatt at bortfester kan kreve at fester innløser (kjøper) tomta. Dette er temaet for denne artikkelen. Hvordan står slike avtalebestemmelser seg i dag og hva kan bortfester egentlig kreve i betaling? Det er festekontrakter for bolig- og fritidshus som adresseres. Festeavtaler med andre formål holdes utenfor. Før 1975 [...]

2022-10-02T20:58:48+02:002. oktober 2022|Nyheter|

Feil og mangler ved kjøp av bolig

Feil og mangler ved kjøp av bolig er en kilde til utallige tvister. Få lover har vært så mye for domstolene som avhendingsloven. Kjøp av bolig er den største investeringen gjennom livet for de fleste. Derfor kan det lett oppstå misnøye og krav der tilstanden til boligen ikke er slik som lovet og forventet. Når [...]

2022-05-21T16:52:19+02:0021. mai 2022|Nyheter|

Nye regler avhendingsloven

Nye regler avhendingsloven: Avhendingsloven er endret ved salg av bolig til forbruker fra 1. januar 2022. Dette for å forsøke å dempe antall tvister. De nye reglene i avhendingsloven går i korthet ut på at selger av bolig til forbruker ikke lenger kan ta et «som den er» forbehold. Isteden skal kjøper ikke kunne påberope [...]

2022-05-20T21:08:05+02:0020. mai 2022|Nyheter|

Testamentsfullbyrder

Testamentsfullbyrder er en person som arvelater bestemmer i sitt testament skal stå for skiftet etter ham eller henne. Arvelaterens innsatte fullbyrder vil plikte å gjennomføre dødsboskiftet i tråd med testamentet, og ellers de plikter som følger av arveloven og andre bestemmelser. Lovbestemmelse om testamentsfullbyrder Ordningen med testamentsfullbyrder har eksistert lenge, og var også en del [...]

2022-05-01T08:26:16+02:001. mai 2022|Nyheter|

Jordskifteretten veirett

Jordskifteretten kan behandle veirettigheter og andre rettigheter til fast eiendom. I denne artikkelen skriver vi om jordskifteretten og veiretter. Denne særdomstolen som behandler saker knyttet til fast eiendom, kan avklare tvister og også flytte på og endre på veiretter. Domstolen kan også opprette veilag der dette ikke foreligger fra før. Rettsutgreiing og dom ved tvist [...]

2022-04-24T16:53:26+02:0024. april 2022|Nyheter|

Veirett over annens eiendom

Veirett over annens eiendom er kilde til tvister av ulike sorter. Tvistene kan gjelde om det eksisterer en veirett eller omfanget av en veirett. Gir rettigheten  rett til kjøre bil eller kun til å til fots? Hvordan løses slike tvister? Nedenfor skal det sies noe om dette. Det skal også sies noe om muligheten til [...]

2022-04-24T16:55:14+02:0021. mars 2022|Nyheter|

Medhold i tomtefestesak for klient – tilkjent fulle sakskostnader

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen representerte klient for tingretten og lagmannsretten i sak som bl.a. gjaldt spørsmålet om å innløse festetomt. Det var også et spørsmål hvorvidt eiendommen egentlig tilhørte den såkalte fester, og at det ikke forelå en et festeforhold. Advokat Midling-Hansen vant frem på vegne av sin klient både i tingretten og lagmannsretten, og klienten [...]

2022-03-04T09:33:02+01:004. mars 2022|Nyheter|

Skifteavtaler ved skilsmisseoppgjør

Ektefelleskifter behøver ikke være vanskeligere enn det ektefellene selv gjør det til. Utgangspunktet ved et skifteoppgjør er nemlig avtalefrihet. Dette betyr at ektefellene kan være romslige, fleksible og finne frem til avtaler som løser deres situasjon på en god måte. Likevel er det viktig å nedfelle en enighet i en skifteavtale. Hva er en skifteavtale [...]

2022-02-18T08:50:13+01:0018. februar 2022|Nyheter|

Skilsmisseoppgjør – praktisk eksempel

Marte og Peder hadde vært gift i 10 år og hadde to barn sammen. Det hadde humpet og gått de siste årene. Til slutt orket ikke Marte mer. Hun reiv av plasteret og flyttet til en leid leilighet 15. januar 2021. Hun sendte begjæring om separasjon til statsforvalteren i starten av mars samme år. Marte [...]

2022-02-09T08:29:34+01:008. februar 2022|Nyheter|
Go to Top