Arv

Arveretten er reglene om hvem som arver en død person og hvordan arven fordeles, noe som er regulert arveloven fra 1972. Skifteretten handler om hvordan kreditorene til den som er død skal sikres, samt hvordan fordelingen mellom arvingene skal skje, noe som vi har en egen skiftelov fra 1931 som regulerer. Arverett og skifterett henger tett sammen.

I Norge har vi en arvelov som bestemmer hvordan arven skal fordeles der noen har død. Ingen behøver altså å opprette testamenter omkring fordelingen av sine eiendeler, dette er allerede gjort av staten.

Det er imidlertid full adgang til å opprette testament etter den norske arveloven. Avhengig av om man har barn eller ikke, kan eiendelene i større eller mindre grad fordeles i et testament. Har man barn, vil det foreligge pliktdelsarv (arv som er lovbestemt til barna, også kalt livsarvinger) som begrenser testamentsfriheten.

Arveloven inneholder også viktige regler om uskifte, dvs. muligheten for gjenlevende ektefelle til å utsette skifte av boet etter den ektefellen som før først. Konsekvensen er bl.a. at felles barn må vente på sin arv etter den forelder som har død først. Arveloven inneholder viktige bestemmelser som begrenser gjenlevende ektefelles rett til å tappe uskifteboet eller gi bort gaver fra uskifteboet.

De senere årene har det også kommet inn viktige bestemmelser om samboeres arverett. Den som var samboer med avdøde ved dødstidspunktet, og som har, har hatt eller venter felles barn, har bl.a. fått rett til å sitte i uskiftet bo med visse viktige eiendeler (bl.a. felles bolig). Det er i disse tilfellene også innført en samboerarv – en lovfestet minimumsarv til gjenlevende samboer.

Advokat OMH Midling-Hansen bistår med opprettelse av testamenter, vurdering av arverettslige spørsmål og skifte av dødsbo. Vi bistår også der det måtte være tvist mellom arvinger, eller tvist mellom arvinger og gjenlevende ektefelle / samboer.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

Les mer

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema