Arbeidsrett

Arbeidsretten er regulert detaljert gjennom bl.a. gjennom arbeidsmiljøloven fra 2005. Loven er en utpreget vernelov som gir omfattende reguleringer, prosedyrer og vilkår. Likevel er arbeidssaker, enten det gjelder ansettelser eller oppsigelse/avskjed, individuelle og komplekse saker. Det er behov for grundige vurderinger og saksbehandling.

Advokat OMH Midling-Hansen har erfaring med forhandlinger og tvister omkring oppsigelser og avskjed, og kan bistå deg som har behov for hjelp. I disse sakene er det ofte nødvendig med bistand tidligst mulig, og nøl derfor ikke med å ta kontakt for informasjon og rådgivning.

Arbeidsavtaler bør i mange tilfeller være grundig vurdert og gjennomarbeidet, både for å ivareta begge parter på en rimelig måte og for å forhindre uenigheter og tvister i størst mulig grad. Advokat OMH Midling-Hansen kan bistå med utarbeidelse av arbeidsavtale og vurdering av slik avtale.

Advokat OMH Midling-Hansen kan også bistå i de tilfeller det er aktuelt med konkurranseklausul. Slike klausuler kan være bl.a. være aktuelle for ansatte i stillinger som innebærer sentral kompetanse for bedriften, eller forhindre at ansatt slutter og tar med seg kunder til en konkurrent. Samtidig er det viktig med balanserte konkurranseklausuler, da de ikke må virke urimelige for en ansatt. Konkurranseklausuler er derfor et område hvor en bør ha fått vurdert innholdet for å unngå feil.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

Kontaktskjema