Tingsrett

Advokat Midling-Hansen yter bistand i forbindelse med de ulike rettigheter, plikter og krav som kan være knyttet til en fast eiendom. Dette kan være bistand i forbindelse med servitutter (bruksrettigheter og rådighetsbegrensninger), sameierettslige spørsmål, hevd, naborett og herunder nabotvister.

Det vil kunne ytes bistand enten det er snakk om å etablere rettigheter og plikter, eller det har oppstått tvist omkring disse. Det bistås også der det er tale om å vurdere (tolke) innholdet og omfanget av en rettighet og forpliktelse. Advokat Midling-Hansen er jevnlig i jordskifteretten vedr. tingsrettslige spørsmål.

Servitutter

Servitutter er begrensede rettigheter over en annens eiendom, f.eks. en veirett, brønnrett, fiskerett, hugstrett o.l.  Dette kalles positive servitutter. Servitutter kan også være negative og legge bånd på andres utnyttelse av sin eiendom.

Les her om den praktiske viktige gruppen veirett over annens eiendom.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema